ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΜΕ VESPA 26-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014