ΛΙΜΝΗ ΒΑΪΚΑΛΗ ΜΕΣΩ ΣΙΒΗΡΙΑΣ

Από την πόλη Μπαρναούλ έως την λίμνη Βαϊκαλη στο νησί Ολχόν, μέσω Σιβηρίας